บริษัท นครพิงค์เวอร์คช็อพ จำกัด

บริษัท นครพิงค์เวอร์คช็อพ จำกัด ศูนย์บริการ เคาะพ่นสีรถยนต์ มาตรฐาน 30 ปีแห่งความเชื่อมั่น จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2527 ปัจจุบันเข้าสู่ที่ 30 บริหารงานโดย คุณธนกร อาภรณ์รัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด กม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร.0-5349-1777 , 0-5339-8541-2 แฟกซ์ 0-5339-8540 ,08-1885-0997 E-mail : nakornpingw@gmail.com Web Site : www.nakornpingworkshop.com เป็นบริษัทมาตรฐานฝีมือประณีตนานกว่า 30 ปี

สินค้าและบริการ :

บริษัท นครพิงค์เวอร์คช็อพ จำกัด ศูนย์บริการ เคาะพ่นสีรถยนต์ มาตรฐาน 30 ปีแห่งความเชื่อมั่น จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2527 ปัจจุบันเข้าสู่ที่ 30 บริหารงานโดย คุณธนกร อาภรณ์รัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด กม.4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร.0-5349-1777 , 0-5339-8541-2 แฟกซ์ 0-5339-8540, 08-1885-0997 E-mail:nakornpingw@gmail.com Web Site www.nakornpingworkshop.com

ผลงานรับประกันคุณภาพ
1.ได้รับการแต่งตั้งเป็นอู่กลางการประกันภัย ตั้งแต่ปี 2541- ปัจจุบัน
2.สถานประกอบการมีผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.เป็นอู่ในโครงการวิริยะประกันภัย
4.เป็นอู่คู่สัญญากับบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า 20 บริษัท
5.ใช้สีคุณภาพแห้งช้า 2k
6.รับประกันคุณภาพ 1 ปี รางวัลที่ได้รับ 1.รับโล่อู่กลางการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2550 จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2539 3. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2541 4.ได้รับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2549 ในด้านการบริหารจัดการด้านเอดส์ ในสถานประกอบการ (ASO Thailand) ระดับทอง ดีเด่น และต่อเนื่อง

ตราสินค้า

นครพิงค์เวอร์คช็อพ

ที่อยู่

259 หมู่ 6    ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด    อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50210

โทรศัพท์ : 0-5349-1777, 0-5339-8541-2, 0-5349-1972, 08-1885-0997

โทรสาร :0-5339-8540

อีเมล์ :nakornpingw@gmail.com

URL :http://nakornpingworkshop.yellowpages.co.th

เวลา :จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30, หยุดทุกวันอาทิตย์